Image Management

 

Kreowanie wizerunku osobistego
Warszawa

stylizacja sylwetki
Usługi wizerunkowe

Usługi wizerunkowe

Dowiedz się więcej
color alliance
Usługi szkoleniowe

Usługi szkoleniowe

Dowiedz się więcej
makijaże warszawa
Akademia stylu

Akademia stylu

Dowiedz się więcej
makeup warszawa
Sesje zdjęciowe

Sesje zdjęciowe

Dowiedz się więcej
doradca wizerunku
Oprawa imprez

Oprawa imprez

Dowiedz się więcej

Wizerunek biznesowy

„Orły są szare, a papugi pstrokate”…

Pierwsze wrażenie silnie rzutuje na przebieg służbowych kontaktów w biznesie. Na jego podstawie ludzie formułują wnioski np. o firmie, z reprezentantem której mają do czynienia, o jego zaangażowaniu w sprawę, o kompetencjach, osobowości, upodobaniach i nawykach.

Biznesowy wizerunek ma wielką siłę oddziaływania na przebieg relacji służbowych i budowanie kontaktów w biznesie. Jest źródłem informacji o przedstawicielu firmy. Tych dobrych i tych złych.
Wszystko zależy od wyglądu, aparycji, rekwizytów, jakie używa, jak mówi i jak się zachowuje. Dobre zarządzanie osobistym wizerunkiem w biznesie przynosi zawodowe profity.

W wielu zawodach i na wielu stanowiskach wprowadzono kody ubioru (formal dress code, business dress code, casual dress code itp.), które mają pomóc w poruszaniu się w świecie biznesu. Dzięki nim wiadomo jaki standard i zakres dowolności stroju pasuje do wykonywanego zawodu, zajmowanego stanowiska, okoliczności spotkania biznesowego i pory dnia, a także kreowanego wizerunku firmy.

metamorfoza wizerunku
Nowoczesny wizerunek biznesmena uwzględnia zarówno wymogi branży i firmy, w której działa, jak i jego indywidualne preferencje, które może dyskretnie zaznaczyć nawet w najsurowszym dress code.
szkolenia wizerunek w biznesie
  • Pomagamy firmom, organizacjom, korporacjom oraz ich pracownikom w budowaniu i zarządzaniu wizerunkiem wewnętrznym i zewnętrznym
  • Prowadzimy warsztaty i szkolenia dotyczące autoprezentacji przedstawicieli firm, komunikacji werbalnej i niewerbalnej (sposób wypowiedzi, gestykulacja, panowanie nad ciałem, emisja głosu, wygląd zewnętrzny).
  • Opracowujemy nowoczesny "dress code" uwzględniający specyfikę firmy, wdrażamy go i weryfikujemy po pewnym czasie.
  • Pomagamy modyfikować już istniejący "dress code", dostosowywać go do zmieniających się warunków działania firmy i jej nowoczesnego wizerunku.
  • Wykonujemy profesjonalną stylizację sylwetki i twarzy pracowników firm. Wspólnie z klientem wypracowujemy jego indywidualny styl w biznesie i życiu prywatnym. Pomagamy w zakupach garderoby i dodatków do niej.
  • Doradzamy pracownikom firm, organizacji, korporacji (bez względu na wiek), jak tworzyć i konsekwentnie utrzymywać wizerunek własny w biznesie, prowadzimy warsztaty w małych grupach, coaching indywidualny itp.
  • Prowadzimy wykłady, seminaria, warsztaty na tematy związane z wizerunkiem biznesowym, etykietą w biznesie i komunikacją międzykulturową.
  • Panie i Panów zapraszamy na indywidualne konsultacje wizerunkowe …. Wizerunek osobisty