Image Management

 

Kreowanie wizerunku osobistego

Warszawa
Usługi wizerunkowe

Usługi wizerunkowe

Dowiedz się więcej
stylizacja sylwetki
Usługi szkoleniowe

Usługi szkoleniowe

Dowiedz się więcej
color alliance
Akademia stylu

Akademia stylu

Dowiedz się więcej
makijaże warszawa
Sesje zdjęciowe

Sesje zdjęciowe

Dowiedz się więcej
makeup warszawa
Oprawa imprez

Oprawa imprez

Dowiedz się więcej

Wewnętrzny i zewnętrzny wizerunek firmy

Cele szkolenia

1. Nauczenie uczestników zarządzania własnym wizerunkiem i wpływania na wiarygodny wizerunek firmy.
2. Weryfikacja i wzmocnienie wizerunku recepcjonistek, asystentek, sekretarek., pracowników biura oraz kadry menadżerskiej
3. Poznanie siebie, wzmocnienie poczucia wartości własnej.
4. Poprawienie relacji z klientami i współpracownikami poprzez zdobycie umiejętności
reakcji asertywnych, zwiększenie motywacji do pracy i kontaktów z klientami firmy poprzez:

 • zwiększenie świadomości prezentowanego stylu bycia
 • uwzględnienie roli „pierwszego wrażenia”
 • zróżnicowanie form obsługi w zależności od typu klienta - style zachowania i prezentowane postawy z obu stron
 • umiejętne stosowanie wybranych aspektów komunikacji werbalnej i niewerbalnej

5. Przeprowadzenie indywidualnych konsultacji mających na celu wzmocnienie wizerunku pracownika recepcji, sekretariatu, doradcy klienta.
6. Opracowanie „dress codu” dla pracowników z poradami, co zrobić w sytuacjach nietypowych.
7. Integracja osób w firmie wokół wspólnego celu jakim będzie nabycie umiejętności sprawnego zarządzania wizerunkiem.


Korzyści

 • Poniższa tematyka umożliwia nabycie wiedzy pozwalającej:
 • skutecznie prezentować siebie i swoją firmę,
 • stworzyć przekonywujący osobisty image,
 • wzmocnić poczucie wartości własnej recepcjonistek, sekretarek i asystentek, pracowników biura
 • ułatwić nawiązywanie kontaktu z klientem, polepszyć relacje z klientami i współpracownikami,
 • wzmocnić motywację i skuteczność własnych działań w kontaktach interpersonalnych,
 • przełamać własne słabości – nieśmiałość, niepewność, brak dyskrecji, itp.
 • skuteczniej wykorzystywać współczesne narzędzia komunikacji z uwzględnieniem etykiety biznesowej (np. rozmowa przez telefon).

cz. 1 Budowanie korzystnego wizerunku osobistego i firmy

 • wizerunek firmy (wewnętrzny, zewnętrzny)
 • wizerunek pracownika jako część wizerunku firmy (własny, wyobrażony, rzeczywisty),
 • czynniki identyfikacji pracownika z firmą – wizja, misja, tożsamość, wartość,
 • wizerunek pracownika a oczekiwania klienta,
 • psychologiczne czynniki działania pierwszego wrażenia – jak ono powstaje i dlaczego jest takie ważne,
 • pozytywna autoprezentacja – wybrane aspekty,
 • komunikacja werbalna:

* jej rola w nawiązywaniu kontaktów interpersonalnych z klientami i
współpracownikami
* proces komunikacji – systemy reprezentacji, słuchanie, mówienie, nawiązywanie
kontaktu, kierowanie rozmową, zadawanie pytań, wywieranie wpływu,
* budowanie kontaktu z klientem - rozpoznawanie typu klienta w trakcie rozmowy,
nawiązywanie kontaktu, rozwijanie relacji, utrzymanie klienta
* przetwarzanie informacji – sprzężenie zwrotne

 • komunikacja niewerbalna:

* wygląd jako czynnik sukcesu – na co podświadomie zwracamy uwagę u swoich
rozmówców
* mowa ciała – postawa, strefy dystansu, czego oczekują klienci
* wygląd a wizerunek, komunikacja przez ubiór
* psychologiczne oddziaływanie kolorów w biznesie
* zależność między ubiorem a stanowiskiem
* moda a strój do pracy

 • „dress code” - określenie stylu i fasonów na podstawie wspólnie wypracowanych zasad wyglądu w firmie z pracownikami recepcji i sekretariatów, projekty odzieży do pracy na sezon wiosenno-letni i jesienno-zimowy (na bazie odzieży z firm odzieżowych).

cz. 2 Asertywne postawy w obsłudze klienta i relacjach z innymi

Cele szkolenia
1. Budowanie postawy asertywnej w kontaktach interpersonalnych ze szczególnym uwzględnieniem
kontaktów z klientami;
2. Budowanie pozytywnego postrzegania własnej osoby – asertywny monolog wewnętrzny;
3. Budowanie świadomości własnych praw i praw innych w kontaktach interpersonalnych;
4. Zdobywanie praktycznych umiejętności z asertywności w komunikacji;
5. Praktyczny trening umiejętności asertywnego odmawiania;
6. Trening umiejętności wyrażania oraz przyjmowania pochwał i krytyki
w konstruktywny sposób.
 

Korzyści
1. Podwyższenie własnej samooceny.
2. Zdobycie wiedzy i narzędzi niezbędnych w trudnych sytuacjach interpersonalnych.
3. Zwiększenie własnej skuteczności w kontaktach interpersonalnych.
4. Praktyczne umiejętności radzenia sobie z trudnymi rozmówcami / klientami.
5. Zwiększenie odporności w sytuacji działania pod presją innych poglądów.
6. Umiejętność obrony swoich racji i stanowiska z poszanowaniem praw innych.
7. Umiejętność odczytywania stanów emocjonalnych klienta i spokojnej reakcji na nie.
 

PROGRAM WARSZTATÓW:

Nasze zachowanie, a postawy

 • Identyfikacja postaw poszczególnych uczestników
 • Co to znaczy postawa asertywna? (asertywność jako postawa a nie narzędzie; uwaga na pseudo-asertywność, czyli arogancję)

Analiza transakcyjna jako jedna z koncepcji stosowanych w zarządzaniu

 • Kategorie ego: Rodzic, Dorosły i Dziecko
 • Komunikacja pomiędzy różnymi stanami ego
 • Skuteczność komunikacji pomiędzy Dorosłymi jako podstawa relacji asertywnych

Co to jest Asertywnosć?

 • Co to jest asertywność, różne definicje
 • Dlaczego warto być asertywnym
 • Mapa asertywności
 • Dwie nieasertywne postawy: uległość i agresja

Budowanie postawy asertywnej: świadomość swoich praw i wyrażanie siebie

 • Świadomość własnego potencjału

Ćwiczenie zachowań asertywnych: asertywna odmowa i asertywne wyrażanie oczekiwań

 • Komunikaty "JA"
 • Sztuka odmawiania bez poczucia winy
 • "Zdarta płyta"; „jujitsu”; „jestem słoniem” jako techniki wspomagające asertywną odmowę
 • Słowa, które mogą łagodzić lub podsycać trudne sytuacje z klientem

Podsumowanie warsztatu

 • Sesja pytań i odpowiedzi
 • Określenie zadań domowych uczestników


Sposób realizacji programu:

Szkolenie ma charakter warsztatowy i jest nastawione na praktyczne stosowanie wiedzy i umiejętności komunikacyjnych ze szczególnym uwzględnieniem trudnych sytuacji z niezadowolonym klientem.
W trakcie warsztatu uczestnicy zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu psychologii komunikacji i prowadzenia dialogu ze szczególnym uwzględnieniem trudnych relacji, takich jak konflikt, odmowa, konfrontacja, reakcja na krytykę, obrona przed atakiem werbalnym.
Program realizowany jest w z wykorzystaniem ćwiczeń, dyskusji i odgrywania ról. Na bazie niezbędnych informacji teoretycznych przekazywanych na szkoleniu z pomocą wskazówek trenera, dyskusji i analizy przykładów i zachowań uczestników, budowane są asertywne postawy uczestników.
Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i kluczowe umiejętności asertywności w komunikacji. Dzięki szkoleniu potrafią w sposób zapewniający budowanie pozytywnego wizerunku ich samych i firmy radzić sobie w trudnych sytuacjach, wymagających od nich działania pod presją i obrony własnych interesów.