Image Management

 

Kreowanie wizerunku osobistego

Warsztaty – PRO FEMME

Dla kogo

  • kobiety aktywne i nieaktywne zawodowo, czasowo i długotrwale bezrobotne, wykluczone zawodowo;
  • matki, chcące wrócić do aktywności zawodowej,
  • osoby znajdujące się w sytuacji zmiany, w wieku 18-55+

Cele

Rozwój kompetencji zawodowych i aktywizacja zawodowa

Korzyści

1. Określenie własnych zasobów, umiejętności, predyspozycji zawodowych, tzw. „mocnych stron”.
2. Zdobycie wiedzy o zawodach zgodnych z osobistymi predyspozycjami, profilem zawodowym i cechami osobowości.
3. Zaplanowanie indywidualnego planu kariery zawodowej.
4. Wzbudzenie motywacji do zmiany, rozwoju i działania.


Bloki tematyczne

  1. „Poznaj siebie”- bilans umiejętności, diagnozowanie i analiza predyspozycji zawodowych
  2. „Jaka jestem?”- moje zasoby i mocne strony; diagnoza wartości, uzdolnień, motywacji i komponentów osobowości, pomocnych w budowaniu samooceny.
  3. Aktywne planowanie własnej kariery zawodowej; przygotowanie planu poszukiwania pracy; analiza i redukowanie barier i trudności na rynku pracy; wskazówki dla szukających pracy lub potrzebujących zmiany.
  4. Moja motywacja do zmiany - planowanie działań w różnych sferach, obszary do samorozwoju.


Czas realizacji: 9 godzin - jeden dzień 
Forma: warsztaty i ćwiczenia aktywizujące, wspomagające szeroko pojęty samorozwój
Prowadzący : Barbara Olszewska - doradca zawodowy i job coach.

Koszt : 300 zł/ dzień 

Praca w grupie max 6 osób. 

Zapraszamy w czwartki lub soboty. 

powrót